MELANCOLIA by Elia Pagliarino

encres et aquarelle sur papier / 19 x 19 cm

MELANCOLIA by Elia Pagliarino